دوشنبه 17 خرداد 1400

سیمکارت را باید در قسمت سمت چپ مطابق تصویر در دستگاه قرار دهیم